sobota, 21 sierpnia 2010

Kościoły drewniane na Śląsku - II część

W tym poście będę zamieszczał zdjęcia drewnianych kościółków, jakie spotykam podczas moich wycieczek. Często są to jednodniowe wypady rowerowe w moje najbliższe okolice.

Rudziniec


Photobucket


Historia. Kościół p.w. Świętego Michała Archanioła z 1657 r. Zbudowany z fundacji Wenzla von Pelka, prawdopodobnie przez cieślę „Joan Joannes Machocsky” – wycięte w belce na ścianie prezbiterium. Wieża pochodzi z 1853 r. W 1936 r. wykonano przedsionek.

Budowa i wyposażenie: Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z przylegającą z boku zakrystią. Wieża konstrukcji słupowej od frontu, o ścianach zwężających się ku górze z izbicą i poprzedzona dużą kruchtą. Zwieńczona dachem namiotowym. Obok wieży zewnętrzne schody prowadzące na chór muzyczny. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. Kościół otoczony otwartymi podcieniami. Wewnątrz sklepienie kolebkowe w prezbiterium, a w nawie strop płaski. Chór muzyczny z wysuniętą częścią środkową. Cenna polichromia figuralno – ornamentalna, barokowa z 1657 r. Wyobrażenie w nawie Sądu Ostatecznego z postacią fundatora, Boga Ojca, Ducha Świętego i Świętego Józefa. W prezbiterium sceny Męki Pańskiej, Święta Trójca i postacie Świętych. Parapet chóru muzycznego z postacią Chrystusa i Aniołów. Barokowe ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambona z 1 poł. XVIII w. Kościół otoczony ogrodzeniem drewnianym z murowanymi słupkami z daszkiem gontowym.


Rachowice


Photobucket


Historia. Kościół p.w. Trójcy Świętej z 1668 r. Kościół posiada murowane prezbiterium późnogotyckie z przeł. XV i XVI w. Wieżę dobudowano w latach 1780 – 90.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Orientowany. Prezbiterium murowane, zamknięte trójbocznie z kryptą grobową i od zewnątrz oszkarpowane. Murowana zakrystia z boku. Nawa równej szerokości prezbiterium. Wieża konstrukcji słupowej od frontu, o ścianach zwężających się ku górze, poprzedzona otwartą kruchtą. Zwieńczona ośmiobocznym dachem namiotowym, krytym gontem. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną hełmem drewnianym. Wokół nawy otwarte soboty. W nawie strop płaski, a w prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami. Chór muzyczny. Ołtarz główny barokowy z 1679 r. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z p. XVIII w. Ambona z poł. XIX w. Zachowany cenny portal z drzewa dębowego z XVII w. Ciekawe kute stalowe drzwi do zakrystii z XV w. Kościół otoczony ogrodzeniem drewnianym z murowanymi słupkami z przeł. XVIII i XIX w., krytym daszkiem gontowym.


Sierakowice


Photobucket


Historia. Kościół p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z 1675 r. Zbudowany przez cieślę Józefa Jozka. Kruchtę przy wieży dobudowano na p. XX w. Restauracja wnętrza w latach 2001 – 02, odsłonięcie polichromii z XVII w.


Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z przylegającą z boku zakrystią. Wieża konstrukcji słupowej od frontu, poprzedzona kruchtą. Zwieńczona ośmioboczny dachem namiotowy, krytym gontem. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną baniastym hełmem. Wokół świątyni soboty. Wewnątrz strop płaski w nawie i kolebkowy w prezbiterium. Belka tęczowa półkolista z barokową Grupą Ukrzyżowania (MB, Święty Jan Ewangelista i Święta Maria Magdalena), krucyfiksem z 1675 r. i datą budowy kościoła „1675”. Chór muzyczny wsparty na sześciu kolumnach z organami z 1827 r. Zachowane stare portale w tym jeden o kształcie „oślego grzbietu”. Polichromia z 1860 r., zakrywającą starszą z 2 poł. XVII w., ponownie odsłonięta. Sceny ze Starego i Nowego testamentu. Ołtarz główny dwukondygnacyjny, barokowy z 1678 r. Ołtarze boczne w stylu barokowym z 1 poł. XIX w. Barokowe ambona i chrzcielnica z przel. XVII i XVIII w. Kościół posiada pod nawą kryptę grobową. Gotycki krucyfiks z ok. 1400 r.


Smolnica


Photobucket


Historia. Kościół p.w. Świętego Bartłomieja z lat 1776 – 77. Datę budowy ustalono na podstawie badań dendrochronologicznych w 2008 r. Wcześniej wiek określano na ok. 1603 r. Wieża starsza z ok. 1572 r., przebudowana podczas budowy kościoła. Remontowany w latach 1905 – 06 i 1937 – 38. W trakcie remontu w 2009 r. rozebrano kruchtę poprzedzającą wieżę.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany z drewna sosnowego, a wieża dębowego. Salowy, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium, zamknięty trójbocznie. Z boku prezbiterium zakrystia. Wieża konstrukcji słupowej o ścianach zwężających się ku górze, wcześniej poprzedzona kruchtą. Zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z lukarnami. Wewnątrz stropy płaskie z fasetą. Podłoga z desek. Chór muzyczny wsparty na słupach o wysunięty prostokątnie w części środkowej. Brak pozostałego wyposażenia. Tryptyk z 1600 r. przeniesiony do nowego kościoła.


Żernica


Photobucket


Historia. Kościół p.w. Świętego Michała Archanioła z ok. 1661 r. Zbudowany z fundacji Andrzeja Emanuela opata cysterskiego z Rud. Datę budowy potwierdzono na podstawie badań dendrochronologicznych w 2008 r. Wieża starsza z p. XVI w. W 1810 r. przejęty przez cystersów z Rud Raciborskich. Dobudowa kruchty i podcieni w 1836 r. Remontowany 1907, latach 1931 – 32 i 2001 – 06 – odsłonięcie starej polichromii.


Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany z drewna jodłowego. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z przylegającą zakrystią. Kruchta z boku nawy. Wieża od frontu, konstrukcji słupowej o ścianach zwężających się ku górze z izbicą. Zwieńczona ośmiobocznym, gontowym hełmem ostrosłupowym. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną hełmem ostrosłupowym z latarnią. Kościół otoczony sobotami. Wewnątrz w prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe z bocznymi odcinkami płaskimi, a w nawie strop płaski. Zachowane portal w kształcie: jeden „oślego grzbietu” i dwa „trójliścia”. Chór muzyczny wsparty na czterech kolumnach, o prostej linii parapetu. Polichromia częściowo zachowana, barokowa z XVII w. Przedstawienie Trójcy Świętej, Chrystusa, Sakramentów Świętych i postacie Świętych i Apostołów. Ołtarz główny barokowy z 1648 r. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z 1756 r. Ambona barokowa z 1671 r.


Gliwice - Ostropa


Photobucket


Historia. Kościół p.w. Świętego Jerzego z 1640 r. z murowanym prezbiterium z 1447 r. Zburzony przez Szwedów, odbudowany w latach 1667 – 68, co potwierdzone zostało na podstawie badań dendrochronologicznych w 2008 r. Zakrystia z 1693 r. Nie użytkowany od 1926 r. Remontowany w latach 1974 – 54 – odsłonięto starą polichromię, w k. lat 90 XX w. i latach 2008 – 09.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany z drewna jodłowego. Murowane prezbiterium późnogotyckie, mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z przylegającą z boku murowaną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Wieża od frontu o pochyłych ścianach ku górze, konstrukcji słupowej z izbicą. Zwieńczona namiotowym hełmem gontowym. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczkę na sygnaturkę (pochodzi z XIX w.). Zwieńczoną gontowym hełmem cebulastym z latarnią. Wewnątrz strop płaski w nawie, a w prezbiterium sklepienie krzyżowe. Chór muzyczny, wsparty na żeliwnych słupach. Zachowany portal w kształcie tzw. oślego grzbietu z datą „1667”. Polichromia barokowa, figuralna na ścianach z lat 1667 – 68, ze scenami Męki Pańskiej. Przemalowana w 1884 r. przez J. Potzmielera. Ołtarz główny barokowy. Pozostałe wyposażenie przeniesione do nowego kościoła.


Gliwice


Photobucket


Historia. Kościół p.w. Wniebowzięcia MB z 1493 r. Zbudowany w Zębowicach (Olesno). W 1925 r. przeniesiony do Gliwic na cmentarz centralny. W 1992 r. rozebrany i w latach 1998 – 99 po konserwacji, ustawiony w obecnym miejscu. Przebudowany w XVII w. Wieżę dobudowano w 1777 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią z lożą kolatorską na piętrze i zewnętrznymi schodami. Kruchta z boku nawy. Wieża konstrukcji słupowej trzy kondygnacyjna. Ostatnia część ośmioboczna zwieńczona gontowym, baniastym hełmem z latarnią. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z ciekawą gontową, ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną cebulastym hełmem i latarnią. Obok wieży zewnętrzne schody prowadzące na chór. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny z XVIII w. z falistym występem pośrodku, wsparty na czterech profilowanych słupach. Organy rokokowe z XVIII w. Polichromia późnobarokowa z XVIII w. Przedstawia Świętego Pawła i Elżbietę, Oko Opatrzności, oraz Koronację Matki Boskiej w otoczeniu aniołów. Ołtarz główny i ambona późnobarokowe z XVIII w. Ołtarze boczne klasycystyczne z 1 poł. XIX w. Kropielnice z XVIII w.: marmurowa i drewniana. Liczne obrazy i rzeźby barokowe. W tym figura klęczącego proboszcza – fundatora z 1505 r.

Treść z serwisu http://www.kosciolydrewniane.pl/

5 komentarzy :

 1. Dziekuje za odwiedziny u siebie! Fajny ten twoj blog... podoba ja mi sie zdjecia w dodatku swietnie opisane.
  Gratuluje pracy!
  I pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Zapomnialam napisac, ze uwielbiam te drewniane kosciolki!

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za komentarz, kościółki drewniane maja w sobie pewną magię, która przyciąga. Jakoś nie mogę się nimi nasycić. Jeżeli się podobało to zapraszam jeszcze do postu o cerkwiach.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dopiero teraz "się zebrałem" do skrobnięcia podziękowania za odwiedziny. Bardzo mi się tu podoba!!! Interesujący blog, który łączy sporą dawkę ciekawej informacji z bardzo dobrymi zdjęciami.
  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 5. Wstyd się przyznać ale jako rodowita Ślązaczka nawet nie wiedziałam (do teraz :)), że mamy tak piękne drewniane kościółki. Piękne fotografie. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za odwiedzenie mojego bloga. Będzie mi miło przeczytać Twoją opinię o przedstawionym miejscu..

Obserwatorzy

Szukaj na tym blogu